Spesialkompetanse i Grane

Helgeland Fjellsprenging as innehar ettertraktet kompetanse i disse anleggstider, og jobber med både små og store oppdrag i regionen. Bedriften eies og ledes av Morten Andrè Hauvik, Trofors og utgjør for tiden 3,2 årsverk.

“Vi har kapasitet til å jobbe med flere oppdrag samtidig, eksempelvis nå for Hæhre på E6 Helgeland nord og med boligtomter i Mosjøen”, sier Hauvik.  “Også på E6 Helgeland sør har vi regnet anbud som underleverandør for de større entreprenørfirmaene, og håper det vil komme oppdrag også der fremover.”
Ved Laksfors massetak er bedriften innleid av Norrbottens Bergteknik AB til å drive sprengningsarbeid, på oppdrag for Svevia.

Hauvik etterlyser næringsarealer i Grane og ser på det som en vesentlig faktor både for nyetableringer og utvidelser av eksisterende næringsaktører. Han har opprettet selskapet Ringveien eiendom as, og har kjøpt det store lagerbygget bak kommunehuset. Pr i dag bruker Helgeland fjellsprenging bygget som utstyrslager, men han ser for seg å etablere nytt bygg på et mer tilrettelagt næringsareal når det måtte ligge klart.

Det er stor etterspørsel etter bedriftens kompetanse, både fra Sverige og ellers i Norge, men de ønsker primært å jobbe lokalt ettersom bedriften er lokalisert her i Grane, og det medfører mindre belastning angående reiser og riggkostnader.

Bedriften har egen nettside der man kan finne mer informasjon: www.fjellspreng.no

Lykke til med alle oppdrag framover!

 


Les også

Besøkssenter skog

Grane næringsutvikling har den siste måneden jobbet sammen med Grane kommune og Helgeland museum for å få et besøkssenter skog […]

Vi søker daglig leder, 2.gangs utlysning

Grane næringsutvikling AS skal bidra til positiv og bærekraftig utvikling av næringsliv og lokalsamfunn. Selskapet er eid av lokalt næringsliv […]