Spesialkompetanse i Grane

Helgeland Fjellsprenging as innehar ettertraktet kompetanse i disse anleggstider, og jobber med både små og store oppdrag i regionen. Bedriften eies og ledes av Morten Andrè Hauvik, Trofors og utgjør for tiden 3,2 årsverk.

“Vi har kapasitet til å jobbe med flere oppdrag samtidig, eksempelvis nå for Hæhre på E6 Helgeland nord og med boligtomter i Mosjøen”, sier Hauvik.  “Også på E6 Helgeland sør har vi regnet anbud som underleverandør for de større entreprenørfirmaene, og håper det vil komme oppdrag også der fremover.”
Ved Laksfors massetak er bedriften innleid av Norrbottens Bergteknik AB til å drive sprengningsarbeid, på oppdrag for Svevia.

Hauvik etterlyser næringsarealer i Grane og ser på det som en vesentlig faktor både for nyetableringer og utvidelser av eksisterende næringsaktører. Han har opprettet selskapet Ringveien eiendom as, og har kjøpt det store lagerbygget bak kommunehuset. Pr i dag bruker Helgeland fjellsprenging bygget som utstyrslager, men han ser for seg å etablere nytt bygg på et mer tilrettelagt næringsareal når det måtte ligge klart.

Det er stor etterspørsel etter bedriftens kompetanse, både fra Sverige og ellers i Norge, men de ønsker primært å jobbe lokalt ettersom bedriften er lokalisert her i Grane, og det medfører mindre belastning angående reiser og riggkostnader.

Bedriften har egen nettside der man kan finne mer informasjon: www.fjellspreng.no

Lykke til med alle oppdrag framover!

 


Les også

Månedens bedrift

Utpå Neset ble startet som et ansvarlig selskap av Margrethe Jønsson og Terje Bjørhusdal ved nyttår 2016. Da hadde de […]

Etablererutvikling i Nordland

Nordland trenger flere nye bedrifter. Det er bakgrunnen for at fem utviklingsselskap i Nordland samarbeider om å arrangere det nettbaserte […]