Tommy Nilsen AS gasellebedrift for andre gang

Vi gratulerer Tommy Nilsen as, som for andre år på rad har blitt gasellebedrift (for 2016) basert på resultat fra 2013 -2016. Tommy Nilsen as ble etablert som as i 2012 og hadde da tre ansatte. Firmaet har hatt en positiv utvikling og i 2018 har firmaet 9 ansatte. Fire av disse er bosatt i Grane.

 

 

For å bli en gasellebedrift må bedriften ha:

  • Levert godkjente regnskaper
  • Minst doblet omsetningen over fire år
  • Omsetning på over en million kroner første år
  • Positivt samlet driftsresultat
  • Unngått negativ vekst
  • Aksjeselskap

Bedriften er opptatt av å ha oppdatert utstyr og i 2017 er det bl.a. investert i Tippsemi, samt skiftet ut en del eldre utstyr. Dette påvirker overskuddet, som dermed er redusert for 2017, men var et viktig grep for videre drift.

Bedriften har oppdrag i tilknytning til bygging av E6, men er også bevisst på å ta andre type oppdrag for å ivareta lokalt og regionalt marked. Det er viktig for bedriften å ha flere bein å stå på. «Oppdragsmengden og -type endrer seg fortløpende men det er vi vant til i denne bransjen», sier Tommy Nilsen. Vi ønsker bedriften Tommy Nilsen as lykke til videre.


Les også

Handelsvekst i Grane i sommer

Etter en spesiell vår med restriksjoner i forhold til koronapandemien har handelen i Grane tatt seg kraftig opp. GNU har […]

Opphevet. GNU har hjemmekontor

Med tilpasning for å unngå koronasmitte har GNU nå gjenopptatt tilstedeværelsen på kontoret. På grunn av forholdsregler under korona-pandemien vil […]