Grane på nasjonalparkkonferansen Velkommen inn! #2017

Som nasjonalparkkommune var Grane invitert til og delta på årets konferanse ved Nordland nasjonalparksenter i Saltdal sist uke.  Tema for konferansen var “Guiden – en verdiskaper i nasjonalparker”.

Hvilke muligheter byr nordnorsk natur på for guiding og verdiskaping i og rundt verneområder? Forstår vi egentlig begrepet guiding? Er guiden bare en person som fotfølges av en lyttende gruppe, eller er guiden noe mer? Hvilken rolle spiller guiden og guidingen i produktutvikling innenfor reiselivet? For bærekraftig økonomisk og økologisk utvikling? For besøksforvaltning i nasjonalparkene? Er vi klare for det store, forventede internasjonale innrykket som vil oppleve norsk natur og nasjonalparker?

Dette var noen av spørsmålene Velkommen inn! #2017: Guiden- en verdiskaper i verneområder? skulle prøve å gi svar på. Et bredt panel av erfarne og kunnskapsrike foredragsholdere utfordret begrepene guide og guiding. Blant foredragsholderne var Børge Ousland (polfarer og foredragsholder), Randi Skaug (eventyrer og gründer), Mona Mosti (gründer og eier av Fjellfarer AS), Mats Johannessen (Hvitserk, en av norges største guidefirma), Roger Johansen (NordNorsk reiseliv) og nasjonalparkforvalterne i Nordland.

Det er vanskelig å dra korte konklusjoner etter et så omfattende program, men noen korte sitater er greit som sammendrag:

  • Reiseliv er en av få næringer som krever økt antall sysselsatte, og som er avhengige av de lokale særtrekk (NordNorsk Reiseliv)
  • Folks begrunnelse for å velge feriemål har endret seg fra materielle goder til immaterielle opplevelser (NordNorsk Reiseliv)
  • Utarbeidelse av retningslinjer for guidene våre har vært viktig (Hvitserk)
  • Kjerneverdien i norsk friluftslivskultur er HENSYN (Trygg av Natur)
  • Sporløs ferdsel/leave no trace er viktig i økoturismen (Æventyr DA)
  • Utvikle sømløse tilbud ved å samordne flere aktører for helhetlig og troverdige opplevelser ( Nordland nasjonalparksenter)
  • Kun benytte gode bilder og film i sosiale medier . gjennomtenkt strategi (Børge Ousland, Manshausen)
  • Jeg selger Øydøgn, ikke overnatting (Randi Skaug, Naustholmen Adventure Island

Miljødirektoretet har utarbeidet nye kriterier for nasjonalparkkommuner for å være aktører under merkevaren Norges nasjonalparker.
Dette er en strategi for er å gjøre nasjonalparkene enda mer attraktive som friluftslivsområder og reisemål, og bidra til tettere samarbeid mellom alle relevante aktører. En enhetlig profilering og kommunikasjon om
nasjonalparkene er en del av strategien, slik at nasjonalparkene fremstår som en enhetlig merkevare. Etablering av informasjonspunkter, utkikkspunkter og tilrettelegging for at personer med lite friluftslivserfaring
kan gå kortere turer i områdene, er viktige elementer i strategien. Merkevaren Norges nasjonalparker skal bidra til økt besøk på en bærekraftig måte. Fokusområdene for merkevaren er verdiskaping, besøksforvaltning og vern.

Det vil kreve lokal innsats i mange ledd over tid for å forankre og tilfredstille kriteriene innen fristen i 2021, dersom Grane kommune vedtar å opprettholde sin status. Noe vi håper vil skje, da merkevaren Norges nasjonalparker har et stort verdiskapingspotensiale framover.

Deltakere i Saltdal fra Grane var:
Margrethe Jønsson, GNU (kontakt for Grane som nasjonalparkkommune)
Brit Aune Olsen, varaordfører og nestleder Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre
Torhild Lamo, nasjonalparkforvalter Lomsdal-Visten nasjonalpark

Illustrasjonen viser foredragsholder Børge Ousland, foto: Rune Berg


Les også

Månedens bedrift

Utpå Neset ble startet som et ansvarlig selskap av Margrethe Jønsson og Terje Bjørhusdal ved nyttår 2016. Da hadde de […]

Etablererutvikling i Nordland

Nordland trenger flere nye bedrifter. Det er bakgrunnen for at fem utviklingsselskap i Nordland samarbeider om å arrangere det nettbaserte […]