Svevia søker etter daglig leder Laksfors massetak

Svevia søker driftsleder for oppstart og drift av vår driftskonsesjon Laksfors massetak som er lokalisert i Grane kommune mellom Trofors og Mosjøen. Laksfors massetak har særdeles gode steinkvaliteter som tilfredsstiller kravene til forsterkningslag, bærelag og slitelag inkludert asfalttilslag for høytrafikkerte veger. Konsesjon for uttak av stein omfatter ca 3 mill. m3. Som driftsleder vil jobben gå ut på å lede, drifte og utvikle steinproduksjonen i området.

Se stillingsannonse for mer informasjon


Les også

Månedens bedrift

Utpå Neset ble startet som et ansvarlig selskap av Margrethe Jønsson og Terje Bjørhusdal ved nyttår 2016. Da hadde de […]

Etablererutvikling i Nordland

Nordland trenger flere nye bedrifter. Det er bakgrunnen for at fem utviklingsselskap i Nordland samarbeider om å arrangere det nettbaserte […]