Svevia søker etter daglig leder Laksfors massetak

Svevia søker driftsleder for oppstart og drift av vår driftskonsesjon Laksfors massetak som er lokalisert i Grane kommune mellom Trofors og Mosjøen. Laksfors massetak har særdeles gode steinkvaliteter som tilfredsstiller kravene til forsterkningslag, bærelag og slitelag inkludert asfalttilslag for høytrafikkerte veger. Konsesjon for uttak av stein omfatter ca 3 mill. m3. Som driftsleder vil jobben gå ut på å lede, drifte og utvikle steinproduksjonen i området.

Se stillingsannonse for mer informasjon


Les også

Handelsvekst i Grane i sommer

Etter en spesiell vår med restriksjoner i forhold til koronapandemien har handelen i Grane tatt seg kraftig opp. GNU har […]

Opphevet. GNU har hjemmekontor

Med tilpasning for å unngå koronasmitte har GNU nå gjenopptatt tilstedeværelsen på kontoret. På grunn av forholdsregler under korona-pandemien vil […]