Svevia søker etter daglig leder Laksfors massetak

Svevia søker driftsleder for oppstart og drift av vår driftskonsesjon Laksfors massetak som er lokalisert i Grane kommune mellom Trofors og Mosjøen. Laksfors massetak har særdeles gode steinkvaliteter som tilfredsstiller kravene til forsterkningslag, bærelag og slitelag inkludert asfalttilslag for høytrafikkerte veger. Konsesjon for uttak av stein omfatter ca 3 mill. m3. Som driftsleder vil jobben gå ut på å lede, drifte og utvikle steinproduksjonen i området.

Se stillingsannonse for mer informasjon


Les også

Næringsutvikling tilknyttet ny E6

Når ny E6 bygges forbi Trofors vil det bli etablert et 18 mål stort næringsområde ved området Vollen. Grane kommune […]