Svevia søker etter daglig leder Laksfors massetak

Svevia søker driftsleder for oppstart og drift av vår driftskonsesjon Laksfors massetak som er lokalisert i Grane kommune mellom Trofors og Mosjøen. Laksfors massetak har særdeles gode steinkvaliteter som tilfredsstiller kravene til forsterkningslag, bærelag og slitelag inkludert asfalttilslag for høytrafikkerte veger. Konsesjon for uttak av stein omfatter ca 3 mill. m3. Som driftsleder vil jobben gå ut på å lede, drifte og utvikle steinproduksjonen i området.

Se stillingsannonse for mer informasjon


Les også

Løypemeldingen Nord-Norge

  Løypemeldingen er en serie av regionale bærekraftsundersøkelser som er utarbeidet av PwC i samarbeid med lokale næringsforeninger. Formålet er […]

Besøkssenter skog

Grane næringsutvikling har den siste måneden jobbet sammen med Grane kommune og Helgeland museum for å få et besøkssenter skog […]