Invitasjon til konferanse. TINT-Tre, innovasjon og tradisjon

Skognæringsforum Nordland, Vefsn kommune og Fylkesmannen i Nordland inviterer til konferansen
TINT – Tre, innovasjon og tradisjon
1. november kl. 15- 19 og 2. november kl. 09 -15 på Lyngengården Hotell Skaret i Mosjøen

Skognæringsforum Nordland fikk i januar 2016 med seg Helgeland museum, og kommunene Rana, Hemnes, Vefsn, Grane og Hattfjelldal i prosjektet «Merverdi fra skogen». Målet med prosjektet har vært å sette fokus på potensialet for å hente ut en merverdi fra skogen, gjennom å styrke kunnskapen om spesielle virkeskvaliteter fra skog, i hele næringskjeden, fra skog til ferdig bygg.
Helgeland Museum har lenge jobbet med opprettelsen av et bygningsvernsenter. Det er besluttet å løfte opp prosjektet og ha fokus også på ny bruk av tre,

Temaet for konferansen er altså bygging med tre, dag 1 med fokus på bygningsvern, dag 2 har fokus på nye bygg i tre.

Vi mener vi har fått til et interessant program, med foredrag om bl.a. utvikling av app for skogeiere og drivere, huseiernes perspektiv på bygningsvern, og nye produkter for moderne bygg og nye byggemåter med tre.
Vi skal også ha et lite verksted for å diskutere hva etablering av hva et Tre og bygningsvernsenter for Helgeland betyr, og hva det bør være.
Påmelding må gjøres på følgende side: https://arenaskog.no/hendelse/tint-tre-innovasjon-tradisjon/


Les også

Handelsvekst i Grane i sommer

Etter en spesiell vår med restriksjoner i forhold til koronapandemien har handelen i Grane tatt seg kraftig opp. GNU har […]

Opphevet. GNU har hjemmekontor

Med tilpasning for å unngå koronasmitte har GNU nå gjenopptatt tilstedeværelsen på kontoret. På grunn av forholdsregler under korona-pandemien vil […]