Næringslivstreff med E6-utbygger

I anledning Granedagene inviterte GNU til næringslivstreff i Sentrum næringshage onsdag morgen. Hovedtema for treffet var utbygging av E6 i Grane, og representanter for både Statens vegvesen, Skanska AS og Hæhre Entreprenør AS møtte mange lokale næringsaktører og interesserte. Det er en betydelig aktivitet som nå kommer til å skje i kommunen vår, og mange er interesserte i å høre mer om dette.

En runde rundt bordet viste at flere lokale bedrifter allerede er i inngrep med utbygger Hæhre, som f. eks Coop Grane, Jern&Bygg og Trixie. Andre er det foreløpig ikke, men mot slutten av møtet var nye kontakter opprettet og det kan nok resultere i økt lokal verdiskaping.

Ørjan Torsteinsen Rossvold, byggeleder for Statens vegvesen, informerte om prosessen som har vært med totalentreprisen, deriblant den berømte konvolutt-saken. Ikke bare pris, men også valg av tekniske løsninger var viktige i utlysingen. Det endte som kjent med at Skanska as fikk entreprisen, som deretter leide inn Hæhre entreprenør as som underentreprenør.

Steinar Heggvik, prosjektleder for Skanska AS, har oppfølgingsjobben opp mot Hæhre. Han informerte om at utbygger nå kombinerer løsninger fra begge entreprenørers tilbud, og mener det totalt sett gagner prosjektetresultatet. Skanska selv bygger veiparsellene nord for Mosjøen, og er stasjonert ved Sandvik. Han kunne fortelle at Svevia Norge hadde fått vedlikeholdskontrakten på parsellene det nå jobbes med i Grane, og den vil tre i kraft fra 1. september og vare i 15 år framover.

Hovedinnlegget kom fra Hæhres anleggsleder i Grane, Hjörtur Örn Eidsson. Han presenterte Hæhre Entreprenør AS og hvordan de kommer til å gjennomføre oppdraget i Grane.
Den påbegynte parsellen Lille Majavatn – Brenna er på 18,6 km
85 % av den går gjennom jomfruelig terreng (som betyr at mye arbeid kan foregå med normal trafikkavvikling)
2 km sekundærveger
3-4 mindre bruer/kulverter
760.000 m3 fjell
400.000 m3 løsmasser
Estimert ferdigstillelse er 2020, et år før fristen for oppdraget.

Hæhre benytter støttefunksjoner fra søsterprosjektet E6 Helgeland nord.
Ca 50-60 mann skal være involvert i anleggsarbeidet. De stasjoneres i brakkeriggen i Svenningdal, der mannskapet går 14 dagers skift med arbeidstid 06.00 – 18.30 seks dager i uka. Søndag er det alltid fri.
Bomstasjoner er under oppføring nederst i Spelremsstigninga og ved Naustmyra 2 km sør for Tosenkrysset. Disse skal etter planen settes i drift 30. juni.
Rent teknisk sprenger/arbeider de seg 1,80 m ned i bakken, før vegkroppen bygges opp derfra. Dette skal gi en god og sterk vei for framtida.

Rune Stabbforsmo, folkehelsekoordinatoren vår,  kom og informerte om ulike kultur- og treningstilbud i Grane kommune og dette er noe utbygger ønsker å benytte seg av framover. En oppslagstavle ved brakkeriggen kan brukes til informasjon om ulike tilbud og arrangementer, ved å kontakte kontorpersonalet.

Vi i Grane ønsker alle som er tilknyttet anlegget hjertelig velkommen til Grane og håper folk vil finne seg godt til rette og benytte seg av de aktiviteter og tilbud som bygda kan by på enten det er organisert eller på egen hånd.

 


Les også

Månedens bedrift

Utpå Neset ble startet som et ansvarlig selskap av Margrethe Jønsson og Terje Bjørhusdal ved nyttår 2016. Da hadde de […]

Etablererutvikling i Nordland

Nordland trenger flere nye bedrifter. Det er bakgrunnen for at fem utviklingsselskap i Nordland samarbeider om å arrangere det nettbaserte […]