Næringslivet i møte med lokalbanken

Etter ønske fra lokale næringsaktører inviterte GNU i dag til et dialogmøte på Trofors mellom næringsaktører, kommunen og Helgeland Sparebank ved bedriftsmarkedssjef Merethe Sæterstad og direktør for bedriftsmarkedet Bjørn-Tore Brøndlund. Bakgrunnen er de vedtatte omdisponeringer i bankens struktur, med nedlegging av filial og bankautomat på Trofors fra 1. juli som et av tiltakene. Lav omsetning og krav om kostnadsreduksjon er argumentene fra bankens side.

Service- og handelsnæringen finner det særlig beklagelig dersom automattjenestene ikke lenger skal være et tilbud på Trofors. Dette gir et dårligere servicetilbud for både Grane-væringer og tilreisende, og forventningene om kontantuttak flyttes  i sin helhet over på lokal handelsnæring. Som illustrasjon har Coop Grane hittil i år betjent kontantuttak på tilsammen 700.000,-. Dette er oppgaver som en i hovedsak mener  tilligger bank og ikke handelsnæringen å innfri. Selv om kontantstrømmene generelt er ventet å avta betraktelig de kommende år, ansees det som for tidlig å fjerne uttaks- og innskudds mulighetene lokalt.

Det var enighet om at dagens begrensede tilgjengelighet på bankautomaten må ta en stor del av skylden for lav omsetning. Det ble framsatt sterke ønsker om å få flyttet automaten til et mer sentralt og tilgjengelig sted og få videreført tilbudet. Dette viste bankens representanter stor forståelse for, og oppfordret næringsaktørene og kommunen til å sende et skriv slik at de hadde mulighet til å vurdere saken på nytt. Det kommer de nå til å gjøre, der de ber om forlenget automatdrift på Trofors, med forslag om ny plassering.

Vi takker de fremmøtte for et konstruktivt møte, og håper med bakgrunn i det som kom fram at Helgeland Sparebank revurderer vedtaket om fjerning av bankautomat på Trofors.

 


Les også

Næringsutvikling tilknyttet ny E6

Når ny E6 bygges forbi Trofors vil det bli etablert et 18 mål stort næringsområde ved området Vollen. Grane kommune […]