Næringslivet i møte med lokalbanken

Etter ønske fra lokale næringsaktører inviterte GNU i dag til et dialogmøte på Trofors mellom næringsaktører, kommunen og Helgeland Sparebank ved bedriftsmarkedssjef Merethe Sæterstad og direktør for bedriftsmarkedet Bjørn-Tore Brøndlund. Bakgrunnen er de vedtatte omdisponeringer i bankens struktur, med nedlegging av filial og bankautomat på Trofors fra 1. juli som et av tiltakene. Lav omsetning og krav om kostnadsreduksjon er argumentene fra bankens side.

Service- og handelsnæringen finner det særlig beklagelig dersom automattjenestene ikke lenger skal være et tilbud på Trofors. Dette gir et dårligere servicetilbud for både Grane-væringer og tilreisende, og forventningene om kontantuttak flyttes  i sin helhet over på lokal handelsnæring. Som illustrasjon har Coop Grane hittil i år betjent kontantuttak på tilsammen 700.000,-. Dette er oppgaver som en i hovedsak mener  tilligger bank og ikke handelsnæringen å innfri. Selv om kontantstrømmene generelt er ventet å avta betraktelig de kommende år, ansees det som for tidlig å fjerne uttaks- og innskudds mulighetene lokalt.

Det var enighet om at dagens begrensede tilgjengelighet på bankautomaten må ta en stor del av skylden for lav omsetning. Det ble framsatt sterke ønsker om å få flyttet automaten til et mer sentralt og tilgjengelig sted og få videreført tilbudet. Dette viste bankens representanter stor forståelse for, og oppfordret næringsaktørene og kommunen til å sende et skriv slik at de hadde mulighet til å vurdere saken på nytt. Det kommer de nå til å gjøre, der de ber om forlenget automatdrift på Trofors, med forslag om ny plassering.

Vi takker de fremmøtte for et konstruktivt møte, og håper med bakgrunn i det som kom fram at Helgeland Sparebank revurderer vedtaket om fjerning av bankautomat på Trofors.

 


Les også

Månedens bedrift

Laksfors turistcafe i Grane kommune har vært vertskap siden 1992, og går i sin trettiførste sesong! Denne suksess-bedriften ligger på […]

Månedens bedrift

Utpå Neset ble startet som et ansvarlig selskap av Margrethe Jønsson og Terje Bjørhusdal ved nyttår 2016. Da hadde de […]