Lasterampen fjernes

Den gamle lasterampen ved Trofors stasjon har utspilt sin rolle og i disse dager blir den fjernet. BaneNor lyste ut anbudet og det gikk til det lokale entreprenørfirmaet Magnar Stene. Geir Ove Stene pigger nå opp murkanten slik at massene kan fjernes.

Området skal være ryddet til Sommertoget kommer til Trofors 29. juni, og vil i ettertid bli tilrettelagt for parkering. Positivt med ytterligere en ansiktsløftning for sentrum, og oppdrag til våre lokale entreprenører.


Les også

Næringsutvikling tilknyttet ny E6

Når ny E6 bygges forbi Trofors vil det bli etablert et 18 mål stort næringsområde ved området Vollen. Grane kommune […]