Lasterampen fjernes

Den gamle lasterampen ved Trofors stasjon har utspilt sin rolle og i disse dager blir den fjernet. BaneNor lyste ut anbudet og det gikk til det lokale entreprenørfirmaet Magnar Stene. Geir Ove Stene pigger nå opp murkanten slik at massene kan fjernes.

Området skal være ryddet til Sommertoget kommer til Trofors 29. juni, og vil i ettertid bli tilrettelagt for parkering. Positivt med ytterligere en ansiktsløftning for sentrum, og oppdrag til våre lokale entreprenører.


Les også

Handelsvekst i Grane i sommer

Etter en spesiell vår med restriksjoner i forhold til koronapandemien har handelen i Grane tatt seg kraftig opp. GNU har […]

Opphevet. GNU har hjemmekontor

Med tilpasning for å unngå koronasmitte har GNU nå gjenopptatt tilstedeværelsen på kontoret. På grunn av forholdsregler under korona-pandemien vil […]