Det bygges brakkerigg

Ved flyplassen i Svenningdal er Hæhre Entreprenør AS i ferd med å bygge opp brakkeriggen som skal fungere under den kommende utbygging av E6 i Grane.

Da GNU besøkte området i dag var mange maskiner i sving med grunnarbeid på arealet som det skal bygges på. Både Maskinentreprenør Roger Nilsen AS og Tommy Nilsen AS har fått kontrakter med Hæhre på denne jobben, og betjener både graving, deponering av masser og tilkjøring av nye masser.

 

IMG_1336
Tommy Nilsen kjører jordmasser på deponi

 

IMG_1338
Jan Sture Nilsen fordeler tilkjørt stein med gravemaskinen

Etter planen skal grunnarbeidet være klart den  8. mai, da arbeidet med fundamentering skal starte.
Brakkeriggen lokaliseres lengst nord på området og skal bestå av 44 rom, med tilhørende fellesarealer.

 IMG_1345
Stikking og planlegging av røropplegg for brakkeriggen

Hver rom er på 9 kvm med eget bad. Rommene skal brukes av Hæhres egne ansatte, men også av innleid arbeidskraft ved behov. Lengre sør på området kommer kontorrigg og kantinerigg. Det gjøres samtidig grunnarbeid for en mulig brakkerigg nr to, dersom det skulle bli behov for det etterhvert.

IMG_1348
Fra venstre nyansatt anleggssekretær Signe Nilsen, i midten anleggsingeniør Bård Ivar Markussen og til høyre prosjektleder John Nordstrøm, alle i Hæhre.

Skanska Norge AS etablerer seg med egen brakkerigg nord for Mosjøen, ved Sandvik folkehøgskole.

18.-19. mai starter det fysiske arbeidet med E6 opp ved Tosenkrysset. Da vil Hæhres egen maskinpark flyttes fra Rana og sørover hit.

GNU minner om frokostmøte her i Sentrum næringshage onsdag 14. juni kl 08-10 (under Granedagene), der representanter for Skanska Norge AS og  Hæhre Entreprenør  AS vil være til stede.
GNU ser frem til godt samarbeid med entreprenørene både for egen og lokalt næringslivs del i årene framover.

Du kan lese mer om kontrakten mellom Skanska Norge AS og Statens Vegvesen HER
Og du kan lese mer om kontrakten mellom Skanska Norge AS og Hæhre Entreprenør AS HER

 


Les også

Månedens bedrift

Utpå Neset ble startet som et ansvarlig selskap av Margrethe Jønsson og Terje Bjørhusdal ved nyttår 2016. Da hadde de […]

Etablererutvikling i Nordland

Nordland trenger flere nye bedrifter. Det er bakgrunnen for at fem utviklingsselskap i Nordland samarbeider om å arrangere det nettbaserte […]