Bra oppslutning om morgenkaffen i Sentrum næringshage

Representanter for ni bedrifter/selskaper tok GNU sin invitasjon til følge og samlet seg til kaffe og en næringsprat nå i morges.
På agendaen sto informasjon om Sommertoget, Granedagene og en mulig felles næringsforening for Grane, Vefsn og Hattfjelldal.

Begge arrangementene gir næringslivet og Granesamfunnet gode muligheter til å profilere seg. Egne komiteer jobber med å sy sammen program og spre informasjon. GNU vil fortløpende legge ut aktuell info etterhvert som det kommer. Sentrumsområdet vil få særlig fokus, og det blir viktig at alle bidrar slik at det fremstår på best mulig vis, særlig til TV-sendingene skal foregå. Norgesvinduet har oppnevnt en egen komitè i forbindelse med Sommertoget, og vi vil nok både se og høre mer fra dem framover.

Det ble uttrykt interesse for å møte Mosjøen næringsforening og diskutere innmelding fra Grane, og å opprette en egen faggruppe for Grane. Dette tar Ellen initiativ til å innkalle til.

Ellers kommer det fram at lokale overnattings- og campingtilbud i stor grad allerede er og vil bli fylt opp med arbeidsfolk ifm E6-utbygging framover. Dette er jo bra for den enkelte bedrift, men gir kommunen en utfordring når det gjelder kapasitet for å ta i mot turister og andre med overnattingsbehov. Dette vil GNU se på sammen med aktører og kommunen for å finne forslag til løsninger på.

Neste åpne næringsmøte blir under Granedagene, da bl.a representant for E6-utbyggeren kommer. Dette annonseres snart.

 

 


Les også

Løypemeldingen Nord-Norge

  Løypemeldingen er en serie av regionale bærekraftsundersøkelser som er utarbeidet av PwC i samarbeid med lokale næringsforeninger. Formålet er […]

Besøkssenter skog

Grane næringsutvikling har den siste måneden jobbet sammen med Grane kommune og Helgeland museum for å få et besøkssenter skog […]