Kulturlandskap fenget

19. januar arrangerte prosjekt Vefsna regionalpark et kveldsseminar om kulturlandskap ved MVS, studiested i Marka. Medarrangører var Vefsn bondelag og studiestedet.

Kolbjørn Eriksen fra Helgeland landbruksrådgivning holdt innlegget “Gardstunet er en del av hagen (hjemmet) og samtidig en arbeidsplass. Gardstunet er også et viktig element i vårt felles kulturlandskap. Hvordan kan gårdstunet både være praktisk og vakkert?
Ellen Schjølberg fra Grane næringsutvikling holdt innlegget “Vefsna regionalpark, levende landskap”

Temaene fenget et engasjert publikum på rundt førti personer, bestående av både elever, gårdbrukere, forvaltere og andre interesserte.

Diskusjonen gikk blant annet på landbrukets betydning,  i tillegg til matproduksjon, som premissgiver for reiseliv og stedsutvikling.
Hvordan driften utvikler seg påvirker behov for ulike typer bygningsmasse. Eldre driftsbygninger og bygg med enkeltfunksjoner (smier, løer, mm) blir overflødige og erstattes med større, mer industripregede bygg. Hva betyr dette for estetikk? Kan løsningene optimaliseres gjennom god planlegging?

Norske parker, sammenslutningen for alle landets regional og lokalparker, sitt verdigrunnlag bygger blant annet på Den Europeiske Landskapskonvensjonen. Konvensjonen omfatter alle typer landskap; by- og bygdelandskap, kyst- og fjellandskap. Den handler om verdifulle landskap, ordinære landskap og om landskap som kan trenge reparasjon. Landskapet er i stadig endring. Konvensjonen tar ikke sikte på å hindre endringer men å påvirke endringene i en retning som folk ønsker. Konvensjonen legger særlig vekt på landskapet der folk bor og arbeider og der barn vokser opp.

Kulturlandskap i Vefsna-regionen vil være tema i regionalparkarbeidet framover, og det vil komme flere anledninger til å delta i diskusjoner og kompetanseheving for å bidra til en ønsket utvikling i vårt område.

 

Publikum         Publikum II

Et av foredragene er lagt ut under artikkelen, det andre kommer i løpet av uka)

Alle bilder: Kolbjørn Eriksen

 


Les også

Løypemeldingen Nord-Norge

  Løypemeldingen er en serie av regionale bærekraftsundersøkelser som er utarbeidet av PwC i samarbeid med lokale næringsforeninger. Formålet er […]

Besøkssenter skog

Grane næringsutvikling har den siste måneden jobbet sammen med Grane kommune og Helgeland museum for å få et besøkssenter skog […]