Vellykket satsing ved Coop Grane

Daglig leder, Ann Hege Lien Bekkevold og de andre ansatte ved Coop Grane går årets travleste dager i møte. Kommende uke vil hovedtrykket av julehandelen skje, og butikken er full av dagligvarer og gave/bruksartikler som dekker de fleste behov.
2016 har vært et svært bra år for Coop Grane, med en total omsetningsøkning på over 12 %. I de travleste sommermånedene var omsetningsøkningen på hele 20 %! Ann Hege mener dette i stor grad er et resultat av den satsingen de har gjort med forlengede åpningstider. Bedre tilgjengelighet både for handel og posttjenester har blitt veldig positivt både for innbyggere og tilreisende.
Sentrum har blitt vitalisert utover ettermiddagene og kveldene, og mange benytter seg av kafeèn som sosialt møtested.
10 årsverk fordelt på tilsammen 20 ansatte gjør bedriften til en betydelig arbeidsplass i kommunen, og de utvidede åpningstidene har bidratt til å sikre disse arbeidsplassene.
En annen stor satsing ved Coopen er investeringen i elektroniske hyllelabels for rundt en halv million kroner. Nå justeres alt av tekst og priser elektronisk fra Coop sentralt, og dette frigjør tid til andre oppgaver for de ansatte.
Ved å stille en yttervegg til rådighet for bilder med lokale nasjonalparkmotiver, har Coop Grane også bidratt til et løft for sentrumsuttrykket på Trofors. Sentrumsområdet er under utvikling i forbindelse med ombygging av E6, og Ann Hege imøteser et enda tettere samarbeid mellom aktørene for å oppnå et best mulig sentrum i fellesskap.
Etablering av en sentrumsgruppe kan bidra i denne utviklingen. Det er også konkretisert som et tiltak i kommunens næringsplan, og noe GNU vil bidra til å få gjennomført.


Les også

Løypemeldingen Nord-Norge

  Løypemeldingen er en serie av regionale bærekraftsundersøkelser som er utarbeidet av PwC i samarbeid med lokale næringsforeninger. Formålet er […]

Besøkssenter skog

Grane næringsutvikling har den siste måneden jobbet sammen med Grane kommune og Helgeland museum for å få et besøkssenter skog […]