Positive vedtak om etablering av Vefsna regionalpark

Grane og Hattfjelldal kommunestyrer har tidligere i høst gjort positive vedtak om etablering av en Vefsna regionalpark. Tirsdag vedtok formannskapet i Vefsn det samme, og dermed går det mot en spennende etableringsfase av en ny samarbeidsform i regionen.

Regionalparkarbeidet har pågått i prosjektform over fire år, og Grane næringsutvikling har hatt prosjektledelsen. HER kan du lese om forprosjektet og HER om hovedprosjektet.

Så fort kommunestyret i Vefsn har gitt sin tilslutning i saken vil arbeidet med å etablere parken starte. Dette innbefatter valg av organisasjonsform, ressursbruk, arbeidsfordeling og tiltaksplaner , samt inngåelse av partnerskapsavtaler med lokale aktører.

Regionalparken er en arena for forpliktende samarbeid om felles utvikling av natur- og kulturressursene i Vefsna-regionen. En av hovedsakene kommer til å være mulighetene gjenåpningen av Vefsna-vassdraget medfører, både i kommersiell sammenheng men også for bolyst og stedsutvikling.

I disse dager pågår andre positive aktiviteter som også bidrar til felles løft for Vefsna-regionen. Blant annet ble det denne uka arrangert et møte om mulig felles næringsforening for de tre kommunene. Og bedriftsnettverket for reiselivsbedrifter i området er i ferd med å starte hovedprosjekt der produktutvikling og pakking og salg av opplevelser har hovedfokus.

Sammen blir vi sterke, og vi har stor tro på at park vil bidra til å ta et viktig og positivt grep om regionens utviklingspotensiale!


Les også

Løypemeldingen Nord-Norge

  Løypemeldingen er en serie av regionale bærekraftsundersøkelser som er utarbeidet av PwC i samarbeid med lokale næringsforeninger. Formålet er […]

Besøkssenter skog

Grane næringsutvikling har den siste måneden jobbet sammen med Grane kommune og Helgeland museum for å få et besøkssenter skog […]