Nytt fra KOA Børgefjell

Tilbud:
KOA Børgefjell tilbyr fra før leirskoleopphold med aktiviteter og opplæring innen friluftsliv og rekreasjon, sommeropphold og ulike bo- og avlastingstilbud for både barn, ungdom og voksne.
Nytt av året er tilbud også om klasseopphold for ungdomsskolen, som et alternativ til avslutningsturer til utlandet. Tilbudet står i kontrast til klasseturer som er ressurskrevende både på tid og økonomi, og som kan diskuteres etisk. De skreddersyr opplegg som ivaretar det pedagogiske grunnlaget i læreplanen, ved alternativ undervisning og fellesskap utenfor klasserommet.
Les mer om det nye tilbudet

Eierskap:
Humana AB har inngått en avtale om å kjøpe samtlige aksjer i Kvæfjord Opplevelse og Avlastning AS («KOA Gruppen» eller «Selskapet») fra Morten Sørgard gjennom Tian Holding AS (89,92 prosent) og fra 25 andre ledere og minoritetsaksjonærer (10,08 prosent).
Humana AB, et ledende nordisk omsorgsselskap, oppnår dermed en sterkere geografisk tilstedeværelse i det norske markedet, et utvidet tilbud, først og fremst innen boliger med spesielle tjenester og voksenpsykiatri, og verdifull spesialkompetanse i migrasjonsrelaterte tiltak.
Oppkjøpet utvider Humanas eksisterende omsorgstjenester til å omfatte psykososiale tiltak for voksne.
Med en sterk geografisk tilstedeværelse i Nord-Norge og et godt ansett tilbud styrker KOA Gruppen Humanas kompetanse og posisjon som en ledende omsorgsaktør i Norge.
Humanas oppkjøp av KOA Gruppen vil ikke påvirke dagens drift eller de ansatte i selskapet.

Les mer HER.

Enhetsleder for KOA Børgefjell er Morten Daleng, mobil +47 906 67627


Les også

Månedens bedrift

Utpå Neset ble startet som et ansvarlig selskap av Margrethe Jønsson og Terje Bjørhusdal ved nyttår 2016. Da hadde de […]

Etablererutvikling i Nordland

Nordland trenger flere nye bedrifter. Det er bakgrunnen for at fem utviklingsselskap i Nordland samarbeider om å arrangere det nettbaserte […]