Årets siste styremøte i GNU gjennomført

I går avholdt Grane næringsutvikling as sitt sjette og siste styremøte i 2016.
På sakslista var en statusrapportering av GNU sine ansvarsoppgaver i kommunens næringsplan. Styret trakk fram utvikling av næringsarealer, forberedelser til E6-utbygging og vilkår for gründere som de viktigste tiltakene å holde trykk på mot 2017.
Strategidiskusjon var neste hovedsak på møtet. Revisjon av  næringsplanen i forhold til nye behov og ønsker, samt tilpasning til ny strategisk kommuneplan blir en viktig oppgave for selskapet. Næringslivet skal involveres for å få innspill til dette arbeidet, både gjennom brukerundersøkelse og arrangementer.
Samhandling med kommunen som hovedaksjonær og oppdragsgiver kan stadig utvikles og forbedres, for å oppnå best mulig effekt av ressursene. Videreføring av jevnlige samhandlingsmøter på overordnet nivå og møter med den enkelte etat på konkrete saker/tiltak er nødvendig.
I løpet av våren 2017 planlegges det gjennomført en brukerundersøkelse blant bedrifter og næringsdrivende i Grane. Dette for å kartlegge behov/ønsker den enkelte har for tjenester i regi av GNU og kommunen, status og utviklingsplaner for den enkelte bedrift samt tilbakemelding på hvordan næringsselskapet fungerer for dem pr. i dag. Tilbakemeldingene vil være med på å forme strategi og aktiviteter for GNU framover.

 


Les også

Månedens bedrift

Utpå Neset ble startet som et ansvarlig selskap av Margrethe Jønsson og Terje Bjørhusdal ved nyttår 2016. Da hadde de […]

Etablererutvikling i Nordland

Nordland trenger flere nye bedrifter. Det er bakgrunnen for at fem utviklingsselskap i Nordland samarbeider om å arrangere det nettbaserte […]