Årets siste styremøte i GNU gjennomført

I går avholdt Grane næringsutvikling as sitt sjette og siste styremøte i 2016.
På sakslista var en statusrapportering av GNU sine ansvarsoppgaver i kommunens næringsplan. Styret trakk fram utvikling av næringsarealer, forberedelser til E6-utbygging og vilkår for gründere som de viktigste tiltakene å holde trykk på mot 2017.
Strategidiskusjon var neste hovedsak på møtet. Revisjon av  næringsplanen i forhold til nye behov og ønsker, samt tilpasning til ny strategisk kommuneplan blir en viktig oppgave for selskapet. Næringslivet skal involveres for å få innspill til dette arbeidet, både gjennom brukerundersøkelse og arrangementer.
Samhandling med kommunen som hovedaksjonær og oppdragsgiver kan stadig utvikles og forbedres, for å oppnå best mulig effekt av ressursene. Videreføring av jevnlige samhandlingsmøter på overordnet nivå og møter med den enkelte etat på konkrete saker/tiltak er nødvendig.
I løpet av våren 2017 planlegges det gjennomført en brukerundersøkelse blant bedrifter og næringsdrivende i Grane. Dette for å kartlegge behov/ønsker den enkelte har for tjenester i regi av GNU og kommunen, status og utviklingsplaner for den enkelte bedrift samt tilbakemelding på hvordan næringsselskapet fungerer for dem pr. i dag. Tilbakemeldingene vil være med på å forme strategi og aktiviteter for GNU framover.

 


Les også

Løypemeldingen Nord-Norge

  Løypemeldingen er en serie av regionale bærekraftsundersøkelser som er utarbeidet av PwC i samarbeid med lokale næringsforeninger. Formålet er […]

Besøkssenter skog

Grane næringsutvikling har den siste måneden jobbet sammen med Grane kommune og Helgeland museum for å få et besøkssenter skog […]