Positivt samhandlingsmøte mellom Grane kommune og Norgesvinduet as

Grane kommunestyre hadde besøk av Norgesvinduet as ved styreleder Arne Kvensjø og direktør Knut Gullesen i september. Det ble da orientert om status for bedriften og om mulige tema for samhandling med Grane kommune. Dette er så videre håndtert gjennom formannskapet, hvor invitasjon fra bedriften ble besvart med at ordfører og formannskapsmedlem Tor Stabbforsmo ble valgt til å delta i et oppfølgings møte.

Agendaen var felles mulighetsanalyse, felles prosjekter som kan bidra til stedsutvikling, samt å se på nytt for muligheter for kommunalt oppkjøp og samarbeid rundt å utvikle avdeling øst, det gamle industriområde i sentrum av Trofors. Tomt og bygg her eies av morselskapet Svenningdal Trevarefabrikk as.

Norgesvinduet as har hatt en solid utvikling siste to årene med økt omsetning, flere ansatte og et fint resultat på bunnlinjen. Den positivitet og nye giv som vi ser i bedriften i dag er medvirkende til at man nå også ser på videre utvikling i samhandling med Grane kommune, som igjen kan bidra til nye investeringer i dagens produksjon.

Nytt oppfølgingsmøte er berammet til 8 desember. Det er lagt en offensiv plan med tanke på fremdrift, samtidig som det må forankres politisk og i bedriftens organer. Utvikling av sentrum, behov for næringsareal, forskjønning og bolyst er noen av momentene for samhandlingen.

I denne sammenheng blir miniseminaret torsdag 10 november på Norgesvinduet viktig, for å få innspill fra lokale næringsaktører om utviklingsmuligheter rundt hjørnesteinsbedriften. Her vil også Arbor as delta.

 

 

 


Les også

Løypemeldingen Nord-Norge

  Løypemeldingen er en serie av regionale bærekraftsundersøkelser som er utarbeidet av PwC i samarbeid med lokale næringsforeninger. Formålet er […]

Besøkssenter skog

Grane næringsutvikling har den siste måneden jobbet sammen med Grane kommune og Helgeland museum for å få et besøkssenter skog […]