Ombygging hos Grane innkjøpslag

Sentrumsbygg blir ”nytt”

Ny fasade, flere kontorer, ny butikkdel og nytt inngangsparti er noen av endringene som nå skjer ved Grane innkjøpslag sine lokaler på Trofors.
Byggeaktiviteten kommer som en følge av planlagt omlegging av E6 og ny tilførselsvei til sentrum. Helgeland landbruksrådgiving sitt bygg vil da bli innløst, og de inngikk tidlig et samarbeid med Innkjøpslaget om utbygging av nye kontorlokaler. Flytting av inngangsparti til vestsiden er også en tilpasning til ny plan for Trofors.

Kristina Henden Paulsen i Grane innkjøpslag viser oss tegningene på ny fasade og romløsning, der deler av det gamle lageret nå deles i to etasjer.
Tegninger ny fasade

Andre etasje skal huse nye kontorer for Helgeland landbruksrådgiving og Grane regnskapslag, mens i første etasje blir det nytt butikklokale, kontor og velferdsrom. Jillen Njaarke reinbeitedistrikt viderefører leie av sitt kontorlokale i bygget, og det vil også bli minst et nytt, ledig kontorlokale for utleie. Ta kontakt med Kristina ved spørsmål om dette.

Butikken vil fortsette samarbeidet med Felleskjøpet om vareutvalg, men skal fremstå på ny og kundevennlig måte med hyllevarer og større utvalg.

Renoveringen skjer i samarbeid med Overhallahus, og det er Grane hytteservice som utfører byggearbeidene.
IMG_0345
Her ved Ståle og Tore Brennhaug.

Opprusting av uteområdet er det Roger Nilsen AS som står for. Blant annet er gamle jernbaneskinner fjernet, samt busker og trær.

Vi ønsker lykke til med ombyggingen og satsingen og tror dette blir en god løsning for både kunder og leietakere! Og ikke minst blir det et positivt løft for Trofors sentrum.

 


Les også

Månedens bedrift

Laksfors turistcafe i Grane kommune har vært vertskap siden 1992, og går i sin trettiførste sesong! Denne suksess-bedriften ligger på […]

Månedens bedrift

Utpå Neset ble startet som et ansvarlig selskap av Margrethe Jønsson og Terje Bjørhusdal ved nyttår 2016. Da hadde de […]