Tilsagn i to aktuelle prosjekter

Grane næringsutvikling har prosjektledelse i to prosjekter som er under utvikling som følge av Vefsna regionalpark arbeidet.
Denne uka har vi fått positive svar på søknad om midler fra Nordland fylkeskommune, og prosjektene vil derfor gjennomføres som planlagt.

“Sykkelopplevelser Indre Helgeland” er tildelt kr 89.000,- gjennom Tilskudd til utviklingstiltak.
Prosjektmål er å styrke naturbasert næring og bolyst på Indre Helgeland ved å planlegge fysisk tilrettelegging for sykling. Samtidig utvikle et konsept, produsere gode turbeskrivelser og produktpakker for turister og egen befolkning. Utnytte aktørenes engasjement og timingen med samarbeidspartnernes aktiviteter for å starte og løse utfordringene Innovasjon Norge har definert for sykkelturisme i Vefsna-regionen.
Arbeidsgruppa består av GNU, MON, Hattfjelldal Vekst, Helgeland reiseliv, Helgeland friluftsråd og Polarsirkelen friluftsråd.

“Formidling kulturminner tømmerfløtinga i Vefsnavassdraget” er tildelt kr 80.000,- gjennom “Statskogordningen”.
Dette er fase to som skal formidle innhentet kunnskap fra fase en (registrering av fysiske anlegg og intervjuer) gjennom å skrive bok, samt invitere til formidlings-opplegg i hver kommune.
Prosjektet er et samarbeid mellom Helgeland museum, frivillige skogentusiaster og Vefsna regionalpark-prosjektet

Prosjektbeskrivelser finner du under hovedfanen prosjekter.


Les også

Månedens bedrift

Utpå Neset ble startet som et ansvarlig selskap av Margrethe Jønsson og Terje Bjørhusdal ved nyttår 2016. Da hadde de […]

Etablererutvikling i Nordland

Nordland trenger flere nye bedrifter. Det er bakgrunnen for at fem utviklingsselskap i Nordland samarbeider om å arrangere det nettbaserte […]