Næringsdrivende i Grane

Da er bransjevis oversikt over næringsdrivende i Grane oppdatert.
Se HER

Dersom du mener oversikten har feil eller mangler er det fint om vi får en tilbakemelding på det.

Vi ønsker å presentere nyheter fra våre lokale bedrifter og ønsker innspill og tips på ting vi burde skrevet om.
Har bedriften din gjort en ny investering, omstilt seg, ansatt nye medarbeidere, vunnet et anbud, o.l. ta kontakt med oss i GNU.
Vår nettside og facebookside når mange, og i tillegg presenterer vi saker i Grane bygdeblad.


Les også

Næringsutvikling tilknyttet ny E6

Når ny E6 bygges forbi Trofors vil det bli etablert et 18 mål stort næringsområde ved området Vollen. Grane kommune […]