Børgefjellseminaret 2016

Grane næringsutvikling var invitert til å holde innlegg på Børgefjellseminaret i Røyrvik i går. Et seminar for de fire kommunene rundt Børgefjell.

IMG_3078[1]
I flotte omgivelser på det nyåpnede Vaegkie deltok rundt 50 personer på fagseminaret med første års tema «Verdiskaping i randsonen av verneområder», der fokuset er økt verdiskaping gjennom merkevarestrategi, besøksforvaltning og samarbeid.
GNU fortalte om «Lokale eksempler på verdiskaping i randsonen», og presenterte flere av prosjektene som vi enten har drevet, eller som våre aktører har hatt nytte av.
Deriblant «Grenseløs fisketurisme», «Fra hovedvei til drømmefisken», «Vefsna regionalpark», «Bedriftsnettverk Grane, Vefsn og Hattfjelldal».

Noen stikkord fra innlegg og kommentarer:
– Mål om økt omsetning for etablerte reiselivsaktører
– Flere nyetableringer
– Miljøsertifisering viktig
– Gi kundene gode grunner til å velge oss
– Reiseliv som forsterker, framhever og ivaretar et steds lokale egenart
– Sørsamisk kultur er etterspurt av opplevelsesturisten

 


Les også

Næringsutvikling tilknyttet ny E6

Når ny E6 bygges forbi Trofors vil det bli etablert et 18 mål stort næringsområde ved området Vollen. Grane kommune […]