Hva skjer?

Januar har vært en måned med mye planleggingsarbeid og søknadskriving for oss i GNU.
Mange nasjonale og regionale finansieringsordninger har søknadsfrist i disse dager, og her er det viktig å være på banen. Noen tiltak er spesifikke for Grane kommune, mens andre er samarbeidstiltak i “Vefsna regionalpark”. GNU har sekretariatsfunksjon eller prosjektledelse.
Tiltak det søkes tilskudd til er:
– Tilrettelegging ved Simskardet, innfallsport til Børgefjell: Samarbeid med nasjonalparkforvalter Børgefjell, Grane kommune, Fylkesmannen, Statskog og private grunneiere.
– Tilrettelegging av parkeringsplass Tosfjellet: Samarbeid med nasjonalparkforvalter Lomsdal-Visten, Statskog, Grane kommune, Helgeland friluftsråd, Statens vegvesen og Grane jff.
– Tilrettelegging for sykkel på Indre Helgeland: Samarbeid med alle tre kommuner, Helgeland friluftsråd og Helgeland reiseliv
– Kulturminneplan for Grane, Vefsn og Hattfjelldal: Samarbeid med Helgeland museum og kommunene

I tillegg er GNU bl.a.
– medarrangør for nylig igangsatt etablererkurs, i samarbeid med flere kommuner på Helgeland og Sentrum Næringshage. En deltaker fra Grane er med.
– i gang med  kartløsninger for “Vefsna regionalpark”, som bl.a. vil kunne være grunnlag for kart over scooterløypene i området. Dette er etterspurt av både næringsaktører og fritidskjørere og vil forhåpentligvis komme på plass om ikke lenge.
– Initiativtaker til et samarbeid om utvikling av digital informasjon for Vefsnaregionen, der Helgeland museum, Teknoparken, “Vefsna regionalpark”-prosjektet og flere er involvert.

Vi vil legge ut mer informasjon etterhvert som brikkene faller på plass i disse ulike tiltakene.

 

 

 


Les også

Månedens bedrift

Laksfors turistcafe i Grane kommune har vært vertskap siden 1992, og går i sin trettiførste sesong! Denne suksess-bedriften ligger på […]

Månedens bedrift

Utpå Neset ble startet som et ansvarlig selskap av Margrethe Jønsson og Terje Bjørhusdal ved nyttår 2016. Da hadde de […]