Spennende næring i vekst

Lokal deltakelse på Norsk opplevelseskonferanse 2015

Hele 260 deltakere fra hele landet var samlet da opplevelsesbasert reiseliv var tema i Svolvær i forrige uke.
Ellen og Margrethe representerte både GNU og Vefsna regionalpark og Lotte Nygård-Forsmo bedriftsnettverk Vefsna.

Et viktig og interessant hovedbudskap  var konklusjonen om at reiseliv er en næring i god vekst og en av næringene som har stort potensiale i alle lokalsamfunn.
Interessant nok ser det ut til at små opplevelsesprodusenter ligger i fronten med hensyn til utviklingen av nye og innovative reiselivstilbud. Dette skjer parallelt med en økende interesse for utvidede opplevelsestilbud i ulike deler av de nasjonale og internasjonale reiselivsmarkedene der det finnes betalingsdyktige segmenter.
Mye av forskning og fokus knyttet til reiseliv i Nordland er foreløpig knyttet til Lofoten, Vesterålen og Salten, og det må økt lokal innsats til for at Helgeland og Vefsna-regionen skal settes på kartet. Dette vil det jobbes lokalt med å endre fremover.
I løpet av de to dagene fikk vi i tillegg til seminarprogrammet tatt div møter med samarbeidspartnere som Innovasjon Norge, Nordland fylkeskommune og fylkesmannen, om pågående og planlagte aktiviteter.

Med tilbake til kontoret har vi 5-årsmelding for forskingsprogrammet Opplevelser i Nord. Publikasjonen viser hva prosjektet har bidratt til, gi konkrete eksempler og omtale nye innsikter som er viktige for næringen. I tillegg siste utgave av publikasjonen Indeks Nordland som viser utvikling og resultater for det opplevelsesbaserte reiseliv i Nordland gjennom fagartikler, intervjuer og tall, denne er i tillegg vedlagt som pdf nederst på siden her.
Samt fagbøker om temaene  «Opplevelsesøkonomi – kunsten å designe opplevelser», «Opplevelsesbasert verdiskaping i reiselivsnæringen» og «Opplevelsesbasert verdiskaping»
Alle disse er tilgjengelige for utlån her hos oss. Ta kontakt.

Presentasjoner og filmer fra konferansen kan du se her

 


Les også

Løypemeldingen Nord-Norge

  Løypemeldingen er en serie av regionale bærekraftsundersøkelser som er utarbeidet av PwC i samarbeid med lokale næringsforeninger. Formålet er […]

Besøkssenter skog

Grane næringsutvikling har den siste måneden jobbet sammen med Grane kommune og Helgeland museum for å få et besøkssenter skog […]