Spennende næring i vekst

Lokal deltakelse på Norsk opplevelseskonferanse 2015

Hele 260 deltakere fra hele landet var samlet da opplevelsesbasert reiseliv var tema i Svolvær i forrige uke.
Ellen og Margrethe representerte både GNU og Vefsna regionalpark og Lotte Nygård-Forsmo bedriftsnettverk Vefsna.

Et viktig og interessant hovedbudskap  var konklusjonen om at reiseliv er en næring i god vekst og en av næringene som har stort potensiale i alle lokalsamfunn.
Interessant nok ser det ut til at små opplevelsesprodusenter ligger i fronten med hensyn til utviklingen av nye og innovative reiselivstilbud. Dette skjer parallelt med en økende interesse for utvidede opplevelsestilbud i ulike deler av de nasjonale og internasjonale reiselivsmarkedene der det finnes betalingsdyktige segmenter.
Mye av forskning og fokus knyttet til reiseliv i Nordland er foreløpig knyttet til Lofoten, Vesterålen og Salten, og det må økt lokal innsats til for at Helgeland og Vefsna-regionen skal settes på kartet. Dette vil det jobbes lokalt med å endre fremover.
I løpet av de to dagene fikk vi i tillegg til seminarprogrammet tatt div møter med samarbeidspartnere som Innovasjon Norge, Nordland fylkeskommune og fylkesmannen, om pågående og planlagte aktiviteter.

Med tilbake til kontoret har vi 5-årsmelding for forskingsprogrammet Opplevelser i Nord. Publikasjonen viser hva prosjektet har bidratt til, gi konkrete eksempler og omtale nye innsikter som er viktige for næringen. I tillegg siste utgave av publikasjonen Indeks Nordland som viser utvikling og resultater for det opplevelsesbaserte reiseliv i Nordland gjennom fagartikler, intervjuer og tall, denne er i tillegg vedlagt som pdf nederst på siden her.
Samt fagbøker om temaene  «Opplevelsesøkonomi – kunsten å designe opplevelser», «Opplevelsesbasert verdiskaping i reiselivsnæringen» og «Opplevelsesbasert verdiskaping»
Alle disse er tilgjengelige for utlån her hos oss. Ta kontakt.

Presentasjoner og filmer fra konferansen kan du se her

 


Les også

Næringsutvikling tilknyttet ny E6

Når ny E6 bygges forbi Trofors vil det bli etablert et 18 mål stort næringsområde ved området Vollen. Grane kommune […]