Norgesvinduet 2020

Ansatte, ledere, styre og tillitsvalgte hadde med seg representanter fra vertskommunen Grane da de i begynnelsen av november presenterte «Norgesvinduet 2020» – en forretningsplan som viser planer og ambisjoner for vekst og videreutvikling av den snart 100 årige bedriften.
Strategisamlingen hadde stort engasjement og gode diskusjoner.

 


Les også

Næringsutvikling tilknyttet ny E6

Når ny E6 bygges forbi Trofors vil det bli etablert et 18 mål stort næringsområde ved området Vollen. Grane kommune […]