Artic Race of Norway (ARN) til Helgeland 2016

Sjefen for ARN, Knut Erik Dybdahl, besøkte denne uka Helgeland og Mosjøen. Næringsliv og politikere var inviterte til et møte på dagtid, frivillige lag og foreninger til et møte på kveldstid. Hhv 60 og 30 deltakere ble inspirerte og engasjerte av denne «kraftkaren» fra nord, som har gjort virkelighet av en vill idè, og nå utfordrer han Helgeland til å lage det beste arrangementet så langt i rekken. GNU og ordføreren var representert fra Grane på dagmøtet.

Her får hele Helgeland en gylden mulighet servert, til å sette området på kartet, skape engasjement og forhåpentligvis ringvirkninger på lang sikt.
Hvor etappene skal gå blir først offentliggjort 6. januar, men det er sagt at rittet skal innom de fleste kommune på Helgeland. Uansett om vår kommune får rittet innom eller ikke må vi ha ambisjoner om å gjøre oss bemerket både for arrangører, ryttere, presse og publikum.

Selve rittet skal foregå 11.-14. august.

Kommunen vil få en koordinerende rolle framover og det vil bli gitt mer informasjon etterhvert som ting utvikler seg.

 

Se HER og bli inspirert!


Les også

Næringsutvikling tilknyttet ny E6

Når ny E6 bygges forbi Trofors vil det bli etablert et 18 mål stort næringsområde ved området Vollen. Grane kommune […]