Artic Race of Norway (ARN) til Helgeland 2016

Sjefen for ARN, Knut Erik Dybdahl, besøkte denne uka Helgeland og Mosjøen. Næringsliv og politikere var inviterte til et møte på dagtid, frivillige lag og foreninger til et møte på kveldstid. Hhv 60 og 30 deltakere ble inspirerte og engasjerte av denne “kraftkaren” fra nord, som har gjort virkelighet av en vill idè, og nå utfordrer han Helgeland til å lage det beste arrangementet så langt i rekken. GNU og ordføreren var representert fra Grane på dagmøtet.

Her får hele Helgeland en gylden mulighet servert, til å sette området på kartet, skape engasjement og forhåpentligvis ringvirkninger på lang sikt.
Hvor etappene skal gå blir først offentliggjort 6. januar, men det er sagt at rittet skal innom de fleste kommune på Helgeland. Uansett om vår kommune får rittet innom eller ikke må vi ha ambisjoner om å gjøre oss bemerket både for arrangører, ryttere, presse og publikum.

Selve rittet skal foregå 11.-14. august.

Kommunen vil få en koordinerende rolle framover og det vil bli gitt mer informasjon etterhvert som ting utvikler seg.

 

Se HER og bli inspirert!


Les også

Månedens bedrift

Utpå Neset ble startet som et ansvarlig selskap av Margrethe Jønsson og Terje Bjørhusdal ved nyttår 2016. Da hadde de […]

Etablererutvikling i Nordland

Nordland trenger flere nye bedrifter. Det er bakgrunnen for at fem utviklingsselskap i Nordland samarbeider om å arrangere det nettbaserte […]