Rekruttering i landbruket

Denne uka har det vært fokus på landbruket i regionen, med to fagseminarer der hovedprosjekt Vefsna regionalpark har vært medarrangør .

Onsdag kveld inviterte Nordland landbruksselskap til seminar og prisutdeling i Hattfjelldal.
Furuheim gård fikk velfortjent årets pris for veldrevet gårdsbruk, utdelt av styreleder Ann-Christine Theodorsen i Nordland landbruksselskap.
Etterfulgt av seminar med temaet rekruttering og generasjonsskifte i landbruket.
Ole Christen Hallesby, landbruksøkonomisk rådgiver innledet om viktige forhold ved generasjons- og eierskifte.
Landbrukssjef i Dønna/Herøy, Jørn Høberg fortalte om kommunens arbeid ved generasjonsskifte.
Seminaret ble avsluttet med debatt om lokale utfordringer.
I overkant av 30 personer deltok på arrangementet.

Torsdag fylte Mosjøen videregående skole, studiested Marka sitt møtelokale under hovedseminaret Generasjonsskifte og rekruttering i landbruket, av elever, lærere og andre interesserte.
Ole Christen Hallesby foreleste om temaene Hvem skal overta gården, Den gode eierskifteprosessen og Mulighet for bonden fremover.
Jørn Høberg fortalte om kommunens arbeid ved generasjonsskifte.
Alf Thynes fra Fylkesmannen i Nordland holdt innlegg om Framtida i landbruket:
En ung bonde fra Hemnes kommune, Robin Sjøgård fortalte om sine erfaringer med eierskifte i praksis.
Dagen ble avsluttet med Hilde Furuseth Johansen fra Nordland Bondelag, som informerte om lagets arbeid med rekruttering og generasjonsskifte.
Møteleder var Vefsnbonden Berit Hundåla.

 

Alle foredrag og programmer ligger vedlagt.


Les også

Månedens bedrift

Utpå Neset ble startet som et ansvarlig selskap av Margrethe Jønsson og Terje Bjørhusdal ved nyttår 2016. Da hadde de […]

Etablererutvikling i Nordland

Nordland trenger flere nye bedrifter. Det er bakgrunnen for at fem utviklingsselskap i Nordland samarbeider om å arrangere det nettbaserte […]