Politisk ja til videre regionalparksatsing

Alle tre kommuner; Hattfjelldal, Vefsn og Grane har nå sagt ja til videre arbeid med etablering av “Vefsna regionalpark”

I de politiske vedtak foreslås det at det etableres en gruppe på seks personer, med en representant fra administrasjonen og en fra næringsselskapet i de tre kommunene.

Gruppas mandat er å foreslå:
• Modell for samarbeidet
• Organisasjonsform
• Arbeidsoppgaver
• Finansiering

Ansvar for etablering av gruppa legges til hovedprosjektet, ved Grane Næringsutvikling AS.
Frist for gruppas arbeid settes til 1.8.2016.

Hovedprosjektet vil nå fullføres som planlagt, gjeldende alle tiltak skissert i prosjektbeskrivelsen. Men med særlig fokus på å fremme et godt forslag til etableringsmodell for parken.
Som prosjektleder er vi i GNU svært fornøyd med de positive vedtakene om videre satsing på prosjektet, og vil sammen med våre samarbeidspartnere utarbeide et best mulig forslag til struktur og innhold i “Vefsna regionalpark”.

Prosjektbeskrivelsen til hovedprosjekt Vefsna regionalpark finner du HER

Les mer om norske parker HER


Les også

Løypemeldingen Nord-Norge

  Løypemeldingen er en serie av regionale bærekraftsundersøkelser som er utarbeidet av PwC i samarbeid med lokale næringsforeninger. Formålet er […]

Besøkssenter skog

Grane næringsutvikling har den siste måneden jobbet sammen med Grane kommune og Helgeland museum for å få et besøkssenter skog […]