Inspirerende i Fiplingdal

Det tradisjonelle Fiplingdalsseminaret ble arrangert sist fredag i regi av hovedprosjekt Vefsna regionalpark. Årets tema var “Vern OG bruk”, og det samlet ca 60 deltakere fra Grane, Vefsn og Hattfjelldal.
Vi fikk servert gode eksempler på utvikling av både reiselivsbedrifter og kommuner, spennende metoder for produktutvikling og det ble knyttet kontakter mellom aktører både internt i regionen, men også med våre venner på svensk side.
Status for scooterløypesaken var et etterspurt tema særlig for de som har utviklingsplaner i den forbindelse.
Flere av deltakerne ga tilbakemelding om spennende og nyttige foredrag, og noen ønsker å diskutere nye ideer i etterkant av arrangementet. Det er et resultat vi er svært fornøyd med.
Arrangementet ble ledet av Ellen Schjølberg, med god hjelp til servering og tilrettelegging av Siri Kroken Stabbforsmo, Torhild Lamo og Øyvind Nes.
Vedlagt ligger de foredrag som ble vist på skjerm.
På bildet næringsutvikler Beate Brostrøm fra nasjonalparkkommunen Nordreisa.


Les også

Besøkssenter skog

Grane næringsutvikling har den siste måneden jobbet sammen med Grane kommune og Helgeland museum for å få et besøkssenter skog […]

Vi søker daglig leder, 2.gangs utlysning

Grane næringsutvikling AS skal bidra til positiv og bærekraftig utvikling av næringsliv og lokalsamfunn. Selskapet er eid av lokalt næringsliv […]