Spennende lokale jobbmuligheter

Interessert i helsefag?
Etter at KOA, Kvæfjord opplevelse og avlastning as, kjøpte eiendommen Bustadmoen og Børgefjellskolen i 2013 har det åpnet seg nye, spennende jobbmuligheter i Grane.
Pr i dag har avdelingen KOA Børgefjell 12 ansatte fordelt på 8-9 årsverk innen ulike helsefag.
KOA tilbyr avlastning til barn og unge, helse- og omsorgsrettede tjenester for voksne over 18 år, utredning og behandlinginnen rus og psykiatri, rehabilitering innen Alzheimer, med fokus på omsorg, opplevelser og mestring.
Behovet til den enkelte bruker avgjør sammensetning av personlige team, og KOA tilbyr derfor et bredt spekter av stillinger.
KOA jobber for ytterligere utvikling ved lokalitetene i Fiplingdal, både ved oppgradering av bygningene og ved markedsføring av tilbudene. Nye stillinger utlyses med jevne mellomrom. Er du graneværing med interesse for helsefagarbeid, eller ønsker du å flytte til Grane, kan en henvendelse til KOA være nøkkelen til å realisere dette.
Se www.koa-as.no for mer informasjon.
Bildet viser den nye brukerboligen ved KOA Børgefjell


Les også

Månedens bedrift

Utpå Neset ble startet som et ansvarlig selskap av Margrethe Jønsson og Terje Bjørhusdal ved nyttår 2016. Da hadde de […]

Etablererutvikling i Nordland

Nordland trenger flere nye bedrifter. Det er bakgrunnen for at fem utviklingsselskap i Nordland samarbeider om å arrangere det nettbaserte […]