Ny-innflyttede næringsdrivende i Grane

Ekteparet Ragnhild Sparrok og Tor Enok Larsen ønskes sammen med sine tre barn hjertelig velkommen til gården Simskardet i Fiplingdal.
De innehar to av siidaandelene i Byrkjie reinbeitedistrikt, og driver i tillegg videreforedling av kjøtt, noe servering og kulturformidling.
Presentasjon kommer i Grane bygdeblad nr 7


Les også

Næringsutvikling tilknyttet ny E6

Når ny E6 bygges forbi Trofors vil det bli etablert et 18 mål stort næringsområde ved området Vollen. Grane kommune […]