Ny-innflyttede næringsdrivende i Grane

Ekteparet Ragnhild Sparrok og Tor Enok Larsen ønskes sammen med sine tre barn hjertelig velkommen til gården Simskardet i Fiplingdal.
De innehar to av siidaandelene i Byrkjie reinbeitedistrikt, og driver i tillegg videreforedling av kjøtt, noe servering og kulturformidling.
Presentasjon kommer i Grane bygdeblad nr 7


Les også

Månedens bedrift

Utpå Neset ble startet som et ansvarlig selskap av Margrethe Jønsson og Terje Bjørhusdal ved nyttår 2016. Da hadde de […]

Etablererutvikling i Nordland

Nordland trenger flere nye bedrifter. Det er bakgrunnen for at fem utviklingsselskap i Nordland samarbeider om å arrangere det nettbaserte […]