Ny-innflyttede næringsdrivende i Grane

Ekteparet Ragnhild Sparrok og Tor Enok Larsen ønskes sammen med sine tre barn hjertelig velkommen til gården Simskardet i Fiplingdal.
De innehar to av siidaandelene i Byrkjie reinbeitedistrikt, og driver i tillegg videreforedling av kjøtt, noe servering og kulturformidling.
Presentasjon kommer i Grane bygdeblad nr 7


Les også

Løypemeldingen Nord-Norge

  Løypemeldingen er en serie av regionale bærekraftsundersøkelser som er utarbeidet av PwC i samarbeid med lokale næringsforeninger. Formålet er […]

Besøkssenter skog

Grane næringsutvikling har den siste måneden jobbet sammen med Grane kommune og Helgeland museum for å få et besøkssenter skog […]