Generalforsamling GNU for 2014 er avholdt

Generalforsamlingen ble avholdt i Sentrum næringshage, Trofors den 27. april.
Årsregnskap og årsberetning for 2014 ble vedtatt uten merknader. Begge ligger vedlagt under artikkelen.

Nytt styre ble enstemmig valgt for 1 år:

Styreleder:         Siri Stabbforsmo                    Grane kommune
Vara:                     Raymond Fagerli                   Grane kommune
Nestleder:          Stian Arntsberg                       Norgesvinduet Svenningdal AS
Vara:                     Knut Gullesen                          Norgesvinduet Svenningdal AS
Medlem:             Bjørg Thuseth                           Grane kommune
Vara:                     Brit Aune Olsen                      Grane kommune
Medlem:             John Bernhard Kvandal       Grane kommune
Vara:                     Annbjørn Brennhaug           Grane kommune
Medlem:             Tare Steiro                                  Statskog
Vara:                     Wenche Hjelmseth                Statskog
Medlem:             Ann Hege Lien                         Coop Grane SA
Vara:                     Per Magne Fellingfors          Trofors bil og landbruksverksted

På bildet ser vi avtroppende styreleder Lyder Sund, nyvalgt styreleder Siri Kroken Stabbforsmo og ordfører Bjørn Lamo


Les også

Månedens bedrift

Utpå Neset ble startet som et ansvarlig selskap av Margrethe Jønsson og Terje Bjørhusdal ved nyttår 2016. Da hadde de […]

Etablererutvikling i Nordland

Nordland trenger flere nye bedrifter. Det er bakgrunnen for at fem utviklingsselskap i Nordland samarbeider om å arrangere det nettbaserte […]