Fagdag om flisfyring og bioenergi på Trofors

Fylkesmannen i Nordland arrangerte i går, i samarbeid med Grane maskinlag,  Grane kommune og Grane næringsutvikling, aksjonsdag med tema flisfyring og bioenergi. Dette er et ledd i Fylkesmannens «Bioenergiprosjekt 2015-2017».

Vel 20 personer fra Vefsn, Grane og Hattfjelldal var samlet til denne fagdagen ved det tidligere «Mestabygget», som nå eies av Grane Maskinlag.

Fylkesmannen orienterte om Bioenergiprosjektet samt de økonomiske virkemidler som Innovasjon Norge har.

Bioenergiprogrammet til Innovasjon Norge kan gi investeringsstøtte til anlegg for varmesalg og til forstudie og forprosjekt for anlegg med varmesalg.  Det kan også gis støtte til gårdsvarmeanlegg både til næringsvirksomhet og bolig. Bønder og skogeiere er søkergode på begge ordningene.

Nærmere informasjon og retningslinjer finner du på www.innovasjonnorge/bioenergi/

Olav Kleivene fra Gitmark & co. orienterte om to tema:

-Brensel-/råstofftilgang, produksjon og salg, kvalitet og økonomi
-Flishoggere-modeller, drift, økonomi

Stian Berg fra ETA-Norge orienterte om teknikk, prosjekt og økonomi  for flisfyringsanlegg og demonstrerte et mobilt anlegg.

Inge Johan Hansen fra Grane demonstrerte fliskutter.

Dette ble en interessant fagdag som vi håper kan resultere i gode lokale prosjekter i vårt område.

 


Les også

Løypemeldingen Nord-Norge

  Løypemeldingen er en serie av regionale bærekraftsundersøkelser som er utarbeidet av PwC i samarbeid med lokale næringsforeninger. Formålet er […]

Besøkssenter skog

Grane næringsutvikling har den siste måneden jobbet sammen med Grane kommune og Helgeland museum for å få et besøkssenter skog […]