Vellykket kurs i styrearbeid

Lovmessige og praktiske grep for å kunne gjøre en god styrejobb.
Hva er styrets rolle og hvilket ansvar har du som sitter i et styre.
Litt om hva som står i aksjeloven og litt om styreagenda gjennom året.

Dette var temaer de 14 kursdeltakerne fra Grane og Vefsn fikk presentert da Grane næringsutvikling og Sentrum næringshage arrangerte kurs i styrearbeid på Trofors den 17. mars.
Kursholder var Morten Helseth fra revisjonsfirmaet PWC.

Målet med kurset var å bidra til styrking av lokale bedrifter.
Dette skjer ved at styremedlemmene sammen har kompetanse og sammen arbeider for et felles mål, at det er en styreledelse som støtter opp under eller leder denne prosessen, og at det utvikles verdiskapende rutiner i styrearbeidet.

 

 

 


Les også

Månedens bedrift

Utpå Neset ble startet som et ansvarlig selskap av Margrethe Jønsson og Terje Bjørhusdal ved nyttår 2016. Da hadde de […]

Etablererutvikling i Nordland

Nordland trenger flere nye bedrifter. Det er bakgrunnen for at fem utviklingsselskap i Nordland samarbeider om å arrangere det nettbaserte […]