Inspirerende fortellerkurs

Onsdag 4. mars arrangerte “Vefsna regionalpark” og Studiesenteret RKK-Vefsn fortellerkurs på Trixie fra kl 18.00 – 21.00.
Kurset samlet 10 deltakere fra de tre kommunene.

For å skille seg ut i den store mengden informasjon folk mottar hver eneste dag, er det viktig å vite hvordan man skal fortelle rett historie, hvordan du skal nå gjennom med ditt budskap og dermed oppnå dine mål.
Enten målet er å få nye kunder, selge din kommune som turiststed eller rekruttere nye ansatte med ønsket kompetanse – fortellingen er nøkkelen, og hvordan du presenterer den er avgjørende for om du når frem med ditt budskap.
Noen av emnene de jobbet med:
– Å finne frem til din fortelling
– Muntlig presentasjon
– Bruk av fortelling i presentasjon / taler
– Kroppsspråk og stemmebruk
– Å kommunisere fortellingen på andre plattformer

Kursholder var Åshild Pettersen, teaterinstruktør og forteller, ansatt i Nordland fylkeskommune.
Kurset er et av flere kompetansetiltak i hovedprosjekt “Vefsna regionalpark”, og er et ledd i utvikling av formidling, identitet og vertskapsrollen i regionen.
Bildet viser skoleguiding langs Gamle Stavassveg.

Flere kompetansehevende kurs i regi av “Vefsna regionalpark” er under planlegging, så følg med for nye annonseringer.

 


Les også

Løypemeldingen Nord-Norge

  Løypemeldingen er en serie av regionale bærekraftsundersøkelser som er utarbeidet av PwC i samarbeid med lokale næringsforeninger. Formålet er […]

Besøkssenter skog

Grane næringsutvikling har den siste måneden jobbet sammen med Grane kommune og Helgeland museum for å få et besøkssenter skog […]