Inspirerende fortellerkurs

Onsdag 4. mars arrangerte «Vefsna regionalpark» og Studiesenteret RKK-Vefsn fortellerkurs på Trixie fra kl 18.00 – 21.00.
Kurset samlet 10 deltakere fra de tre kommunene.

For å skille seg ut i den store mengden informasjon folk mottar hver eneste dag, er det viktig å vite hvordan man skal fortelle rett historie, hvordan du skal nå gjennom med ditt budskap og dermed oppnå dine mål.
Enten målet er å få nye kunder, selge din kommune som turiststed eller rekruttere nye ansatte med ønsket kompetanse – fortellingen er nøkkelen, og hvordan du presenterer den er avgjørende for om du når frem med ditt budskap.
Noen av emnene de jobbet med:
– Å finne frem til din fortelling
– Muntlig presentasjon
– Bruk av fortelling i presentasjon / taler
– Kroppsspråk og stemmebruk
– Å kommunisere fortellingen på andre plattformer

Kursholder var Åshild Pettersen, teaterinstruktør og forteller, ansatt i Nordland fylkeskommune.
Kurset er et av flere kompetansetiltak i hovedprosjekt «Vefsna regionalpark», og er et ledd i utvikling av formidling, identitet og vertskapsrollen i regionen.
Bildet viser skoleguiding langs Gamle Stavassveg.

Flere kompetansehevende kurs i regi av «Vefsna regionalpark» er under planlegging, så følg med for nye annonseringer.

 


Les også

Næringsutvikling tilknyttet ny E6

Når ny E6 bygges forbi Trofors vil det bli etablert et 18 mål stort næringsområde ved området Vollen. Grane kommune […]