“Scandiabygget” på lokale hender

Rett før jul ble det klart at Grane maskinlag har kjøpt det tidligere “Scandiabygget” ved Bogfjellmobrua.

Grane maskinlag ble stiftet i 2012 og har stadig økende tilslutning. I dag teller laget 22 medlemmer.
Lagets mål er å samarbeide om innkjøp og bruk av landbruksredskaper. Dette for å møte stadig økende krav om volum og kapasitet i produksjonen, og dertil store investeringer i dyre redskaper.

Lagets leder, Pål Ove Wika, er fornøyd med at kjøpet er i havn. I tillegg til lagets egen bruk av bygget til lager og vedlikehold for redskaper, videreføres avtalene med Statens vegvesen om kontrollstasjon og med Svevia om sandlager.
Kontorfasilitetene står per i dag ledige for utleie, og blir det snakk om utleie på lang sikt ser laget for seg en fullstendig opprusting av disse arealene.
Laget ser for seg et potensiale for samlokalisering av tjenesteproduksjon innen landbruk i dette bygget. Det er opp til landbruket selv å ta slike strategiske grep, mener Pål Ove, og peker samtidig på flere lokaliteter i samme genre; Sentrum næringshage, “Felleskjøp-bygget” og i løpet av 2015: Jernbanestasjonen. Samlokalisering viser seg både å bidra til å styrke eksisterende virksomheter og tiltrekke seg nye.

Den nesten 10 mål store festetomta som er eid av Statskog vil, sammen med de eksisterende entreprenørvirksomhetene på tilliggende områder, også kunne gi gode utviklingsmuligheter for lokale entreprenører. Særlig med tanke på kommende vegutbygginger og behov for rigg- og oppstillingsområder, da tomta ligger svært gunstig til for dette.

Ved spørsmål om bygget og arealet; ta kontakt med Pål Ove Wika ( mob 48 23 41 91 )

 


Les også

Månedens bedrift

Utpå Neset ble startet som et ansvarlig selskap av Margrethe Jønsson og Terje Bjørhusdal ved nyttår 2016. Da hadde de […]

Etablererutvikling i Nordland

Nordland trenger flere nye bedrifter. Det er bakgrunnen for at fem utviklingsselskap i Nordland samarbeider om å arrangere det nettbaserte […]