Ombygging ved Trofors stasjon

Grane kommune har inngått leieavtale med ROM-eiendom for store deler av jernbanestasjonens første etasje. Formålet er utvikling av et forvaltningsknutepunkt;en formidlingsarena og kontorfasiliteter for naturbaserte aktører.
Underveis i prosessen ble det foreslått flytting av venterommet fra nordenden av bygget til det gamle pakkhuset i sørenden. Både ville det gi et bedre tilbud til de reisende og det ville gi en bedre romløsning for knutepunktet.
Nå på nyåret er ombyggingen ved stasjonen igangsatt, og først ut er pakkhuset. Namsskoganbygg har fått oppdraget, og snekkerne satser på å ha det nye venterommet ferdigstilt i løpet av februar. Når det er tatt i bruk vil arbeidet i resten av første etasje ta til. Her håper man å være innflyttingsklare i løpet av juni.
I første omgang vil nasjonalparkforvalter for Lomsdal-Visten, Torhild Lamo og SNO-oppsyn i Lomsdal-Visten, Carl Norberg få sine kontorer her.
Det jobbes mot flere aktuelle leietakere, da kapasiteten vil bli på min 6 kontorer.

Pakkhuset/venterommet blir lyst og trivelig, og med ny inngangsdør mot sør vil det bli et kundevennlig og innbydende sted for reisende å oppsøke. Noe av den gamle tømringen vil være fremme innerst i lokalet.
Utsmykking av rommet vil skje ved samarbeid mellom en lokal arbeidsgruppe og Jernbaneverket (som er leietaker av venterommet), og vil bestå av lokal jernbanehistorie og naturinformasjon.
Også utvendig vil man etterhvert signalisere at stasjonen rommer nye aktiviteter, noe som vil skape nyskjerrighet og interesse både fra togreisende og folk som oppholder seg i sentrum.
Et positivt løft for Trofors og Grane.


Les også

Løypemeldingen Nord-Norge

  Løypemeldingen er en serie av regionale bærekraftsundersøkelser som er utarbeidet av PwC i samarbeid med lokale næringsforeninger. Formålet er […]

Besøkssenter skog

Grane næringsutvikling har den siste måneden jobbet sammen med Grane kommune og Helgeland museum for å få et besøkssenter skog […]