Forprosjekt “Vefsna regionalpark” er avsluttet

Det toårige forprosjektet ble startet høsten 2012 og avsluttet før jul 2014.
Hovedmålet var å etablere et samarbeid som skulle styrke regionens identitet og fellesskap, både innad og utad, gjennom en parkplan.
Flere delmål var også definert og oppsummeringen viser at alle målene i prosjektbeskrivelsen enten er gjennomført eller igangsatt.

Noen av tiltakene har gitt målbare resultater, andre tiltak vil vi ikke se resultatene av før på lengre sikt.

Les prosjektrapporten HER eller under artikkelen.

“Vefsna regionalpark” har nå gått over i hovedprosjekt 2015-2017, hvor hovedmål er å etablere Vefsna regionalpark i de tre kommunene Grane, Vefsn og Hattfjelldal.
Les om hovedprosjektet HER.


Les også

Månedens bedrift

Utpå Neset ble startet som et ansvarlig selskap av Margrethe Jønsson og Terje Bjørhusdal ved nyttår 2016. Da hadde de […]

Etablererutvikling i Nordland

Nordland trenger flere nye bedrifter. Det er bakgrunnen for at fem utviklingsselskap i Nordland samarbeider om å arrangere det nettbaserte […]