Forprosjekt «Vefsna regionalpark» er avsluttet

Det toårige forprosjektet ble startet høsten 2012 og avsluttet før jul 2014.
Hovedmålet var å etablere et samarbeid som skulle styrke regionens identitet og fellesskap, både innad og utad, gjennom en parkplan.
Flere delmål var også definert og oppsummeringen viser at alle målene i prosjektbeskrivelsen enten er gjennomført eller igangsatt.

Noen av tiltakene har gitt målbare resultater, andre tiltak vil vi ikke se resultatene av før på lengre sikt.

Les prosjektrapporten HER eller under artikkelen.

«Vefsna regionalpark» har nå gått over i hovedprosjekt 2015-2017, hvor hovedmål er å etablere Vefsna regionalpark i de tre kommunene Grane, Vefsn og Hattfjelldal.
Les om hovedprosjektet HER.


Les også

Næringsutvikling tilknyttet ny E6

Når ny E6 bygges forbi Trofors vil det bli etablert et 18 mål stort næringsområde ved området Vollen. Grane kommune […]