Julegrana er tent

Rekordstor oppslutning om tenninga av julegrana i Trofors sentrum i går.
Årets førsteklasse fikk æren av å tenne de nye lysene etter at ordfører Bjørn Lamo hadde ønsket alle velkommen. Arrangør Grane skolekorps sørget for julemusikk og publikum gikk rundt treet, nissen kom med hest og vogn og etterpå fortsatte arrangementet med kaffesalg og underholdning i hallen.

Treet kommer nå bedre til sin rett, og vi håper det kan bidra til positiv oppmerksomhet om Grane, samt være en trivselsfaktor for alle som kommer til Trofors.
De forrige lysene lyser nå opp utenfor Fiplingdal landhandel, til glede for innbyggere, hytteeiere og forbipasserende trafikanter.

Bolystgruppa vil rette en stor takk til alle lag og foreninger som har bidratt til innsamlingen, og til Grane kommune som toppet de innsamlede midler slik at lysene ble realisert.

 

 


Les også

Næringsutvikling tilknyttet ny E6

Når ny E6 bygges forbi Trofors vil det bli etablert et 18 mål stort næringsområde ved området Vollen. Grane kommune […]