Velkomst for nyinnflyttere i Grane

Bolystgruppa arrangerte i går den andre tilstelningen for nye husstander i Grane 2014.
Tre nye husstander er registrert siden forrige tilstelning i april, og man ønsket å gi disse en liten oppmerksomhet.

Ordfører Bjørn og fungerende rådmann Anita (i tillegg medlem av bolystgruppa) møtte på vegne av kommunen, og bidro med informasjon om tilbud og muligheter i kommunen vår.
Hver ny husstand får en velkomstpakke bestående av brev fra ordfører, rabattkort fra Jern og Bygg, gavekort fra Coop Grane og Grane PC-hjelp, samt gratis halvårs-abonnement på Grane bygdeblad.
Det ble en trivelig sammenkomst  med fornøyde innflyttere, som har følt seg godt mottatt på alle måter i lokalsamfunnet, både på skole og arbeidsplass.
Grane er en flott bokommune, med mange muligheter for pendling dersom det er nødvendig eller ønskelig for jobbsituasjonen, og vi prøver å ta godt vare på alle som ønsker å bo her. Mange trivsels- og tilretteleggingstiltak er gjort, og flere er under planlegging, som vil gjøre det enda mer attraktivt å velge vår kommune som bosted.

Velkommen som nye Graneværinger!


Les også

Løypemeldingen Nord-Norge

  Løypemeldingen er en serie av regionale bærekraftsundersøkelser som er utarbeidet av PwC i samarbeid med lokale næringsforeninger. Formålet er […]

Besøkssenter skog

Grane næringsutvikling har den siste måneden jobbet sammen med Grane kommune og Helgeland museum for å få et besøkssenter skog […]