Velkomst for nyinnflyttere i Grane

Bolystgruppa arrangerte i går den andre tilstelningen for nye husstander i Grane 2014.
Tre nye husstander er registrert siden forrige tilstelning i april, og man ønsket å gi disse en liten oppmerksomhet.

Ordfører Bjørn og fungerende rådmann Anita (i tillegg medlem av bolystgruppa) møtte på vegne av kommunen, og bidro med informasjon om tilbud og muligheter i kommunen vår.
Hver ny husstand får en velkomstpakke bestående av brev fra ordfører, rabattkort fra Jern og Bygg, gavekort fra Coop Grane og Grane PC-hjelp, samt gratis halvårs-abonnement på Grane bygdeblad.
Det ble en trivelig sammenkomst  med fornøyde innflyttere, som har følt seg godt mottatt på alle måter i lokalsamfunnet, både på skole og arbeidsplass.
Grane er en flott bokommune, med mange muligheter for pendling dersom det er nødvendig eller ønskelig for jobbsituasjonen, og vi prøver å ta godt vare på alle som ønsker å bo her. Mange trivsels- og tilretteleggingstiltak er gjort, og flere er under planlegging, som vil gjøre det enda mer attraktivt å velge vår kommune som bosted.

Velkommen som nye Graneværinger!


Les også

Månedens bedrift

Utpå Neset ble startet som et ansvarlig selskap av Margrethe Jønsson og Terje Bjørhusdal ved nyttår 2016. Da hadde de […]

Etablererutvikling i Nordland

Nordland trenger flere nye bedrifter. Det er bakgrunnen for at fem utviklingsselskap i Nordland samarbeider om å arrangere det nettbaserte […]