Stedsutvikling Trofors

Det har i løpet av to dager blitt holdt lokale møter om pågående stedsutviklingsprosesser på Trofors.
Statens vegvesen har sammen med kommunen stått som arrangør, da de står ansvarlige for hver sin planprosess innenfor et felles område.
Med på laget var også konsulentfirmaet Bjørbekk & Lindheim, som er innleid av Vegvesenet til utvikling av veg- og gatetiltak.

Mandag kveld var det åpent møte på Vegset samfunnshus og over 30 møtte opp til orientering og dialogkafè. Ved bordene med kartskisser gikk diskusjonene livlig om utforming, viktige utsiktpunkter, næringsbygg, sittebenker, kryssløsninger, mm.
Det kom mange innspill til det videre arbeidet i prosessen, som i februar 2015 skal presenteres i et utkast til detaljprosjektering av veg- og gatetiltakene.

Tirsdag var det dialogmøte med næringslivet i Sentrum næringshage, og det var godt oppmøte av berørte næringsaktører i sentrumsområdet. Etter møtet tok konsulentfirmaet og Vegvesenet en runde innom aktørene i sentrum  for å se på de konkrete utfordringene.

Vegvesenet og konsulentfirmaet ønsker fortløpende innspill til sitt arbeid, det samme gjør kommunen i forhold til kommunedelplanen.


Les også

Næringsutvikling tilknyttet ny E6

Når ny E6 bygges forbi Trofors vil det bli etablert et 18 mål stort næringsområde ved området Vollen. Grane kommune […]