Stedsutvikling Trofors

Det har i løpet av to dager blitt holdt lokale møter om pågående stedsutviklingsprosesser på Trofors.
Statens vegvesen har sammen med kommunen stått som arrangør, da de står ansvarlige for hver sin planprosess innenfor et felles område.
Med på laget var også konsulentfirmaet Bjørbekk & Lindheim, som er innleid av Vegvesenet til utvikling av veg- og gatetiltak.

Mandag kveld var det åpent møte på Vegset samfunnshus og over 30 møtte opp til orientering og dialogkafè. Ved bordene med kartskisser gikk diskusjonene livlig om utforming, viktige utsiktpunkter, næringsbygg, sittebenker, kryssløsninger, mm.
Det kom mange innspill til det videre arbeidet i prosessen, som i februar 2015 skal presenteres i et utkast til detaljprosjektering av veg- og gatetiltakene.

Tirsdag var det dialogmøte med næringslivet i Sentrum næringshage, og det var godt oppmøte av berørte næringsaktører i sentrumsområdet. Etter møtet tok konsulentfirmaet og Vegvesenet en runde innom aktørene i sentrum  for å se på de konkrete utfordringene.

Vegvesenet og konsulentfirmaet ønsker fortløpende innspill til sitt arbeid, det samme gjør kommunen i forhold til kommunedelplanen.


Les også

Handelsvekst i Grane i sommer

Etter en spesiell vår med restriksjoner i forhold til koronapandemien har handelen i Grane tatt seg kraftig opp. GNU har […]

Opphevet. GNU har hjemmekontor

Med tilpasning for å unngå koronasmitte har GNU nå gjenopptatt tilstedeværelsen på kontoret. På grunn av forholdsregler under korona-pandemien vil […]