Stedsutvikling Trofors

Det har i løpet av to dager blitt holdt lokale møter om pågående stedsutviklingsprosesser på Trofors.
Statens vegvesen har sammen med kommunen stått som arrangør, da de står ansvarlige for hver sin planprosess innenfor et felles område.
Med på laget var også konsulentfirmaet Bjørbekk & Lindheim, som er innleid av Vegvesenet til utvikling av veg- og gatetiltak.

Mandag kveld var det åpent møte på Vegset samfunnshus og over 30 møtte opp til orientering og dialogkafè. Ved bordene med kartskisser gikk diskusjonene livlig om utforming, viktige utsiktpunkter, næringsbygg, sittebenker, kryssløsninger, mm.
Det kom mange innspill til det videre arbeidet i prosessen, som i februar 2015 skal presenteres i et utkast til detaljprosjektering av veg- og gatetiltakene.

Tirsdag var det dialogmøte med næringslivet i Sentrum næringshage, og det var godt oppmøte av berørte næringsaktører i sentrumsområdet. Etter møtet tok konsulentfirmaet og Vegvesenet en runde innom aktørene i sentrum  for å se på de konkrete utfordringene.

Vegvesenet og konsulentfirmaet ønsker fortløpende innspill til sitt arbeid, det samme gjør kommunen i forhold til kommunedelplanen.


Les også

Løypemeldingen Nord-Norge

  Løypemeldingen er en serie av regionale bærekraftsundersøkelser som er utarbeidet av PwC i samarbeid med lokale næringsforeninger. Formålet er […]

Besøkssenter skog

Grane næringsutvikling har den siste måneden jobbet sammen med Grane kommune og Helgeland museum for å få et besøkssenter skog […]