Sprudlende seminar om reisemålsutvikling i Vefsnaregionen

-Kajakkpadling i regionens fantastiske vassdrag (Mariann Sæther)
-Kreativ og humoristisk produktutvikling (Malin Arntsen)
-Der ingen skulle tru at nokon kunne bu (Siri Kobberrød)
-Mat og drikke som nærings- og bygdeutvikler (Hanne Frostad)

Dette var noe av det de rundt 60 fremmøtte fikk presentert under inspirasjonsseminaret på Trixie den 23. oktober.
Fire driftige og inspirerende damer var foredragsholdere under temaet ”Reisemålsutvikling i Grane, Vefsn og Hattfjelldal”. Med humor og gode eksempler utfordret og engasjerte de et lydhørt og bredt publikum.

Vi hørte hva to av deltakerne fra Grane satt igjen med etter kvelden:
Lyder Sund ” Vi ser ikke skogen for bare trær. Bra noen kommer og minner oss på hvilke store muligheter vi har. Vi trenger noen som tør å satse, og det må være lov og ikke lykkes med alt”
Siri Kroken Stabbforsmo ”Dette var veldig inspirerende. Kajakkforedraget ga meg bakoversveis og en stor aha-opplevelse. Positivt med så stort oppmøte av interesserte”

Det er mye å ta tak i fremover, men det virker også som det er stadig flere som ønsker å brette opp ermene. Grane næringsutvikling og samarbeidspartnerene i prosjektet ”Vefsna regionalpark” vil jobbe videre med dette i en særlig satsing fremover.


Les også

Månedens bedrift

Utpå Neset ble startet som et ansvarlig selskap av Margrethe Jønsson og Terje Bjørhusdal ved nyttår 2016. Da hadde de […]

Etablererutvikling i Nordland

Nordland trenger flere nye bedrifter. Det er bakgrunnen for at fem utviklingsselskap i Nordland samarbeider om å arrangere det nettbaserte […]