“Fra råvare til produkt” Fiplingdalsseminaret 2014

Vefsna-regionens mangfoldige og flotte landskap – Hvordan skape næring og trivsel av disse natur- og kulturressursene?

Nesten 60 deltakere fulgte seminaret “Fra råvare til produkt” under Fiplingdalsmartnaen 5. september.
Hanne Lykkja fra Aurland Naturverkstad presenterte flere sammenlignbare områder som har lykkes med dette, både i Norge og i Sveits. Forutsetningene for å skape flere slike produkter her er gode, det er opp til oss mennesker i landskapet å få mer ut av det.Ivar Haugstad fra Kreativitetsakseleratoren AS  har utviklet et konsept for krasjtesting av forretningsideer og utfordret regionen til å tenke offensivt og nytt for gründeroppfølging i Vefsnaregionen.
Prosjektledere for pågående prosjekter i regionen redegjorde for status; reetablering av Vefsna, fylkesdelplan Lomsdal-Visten, Vefsna regionalpark og nasjonalt kompetansesenter for innlandsfisk.
Parkforvalter for Børgefjell, Tore Tødås informerte om sine oppgaver, Michal Strejcovsky fortalte om oppstarten av bedriften Vefsnfly, et kurs- og guidetilbud i fluefiske for Vefsnaregionen og Helgeland Sparebank informerte om sin rolle som samarbeidspartner på Helgeland.

Det pågår mye arbeid for natur- og kulturutvikling i regionen for tida, og med dette seminaret  ønsket man å skape koblinger og felles forståelse blant involverte og interesserte.

Ansvarlig for seminaret, Ellen Schjølberg (forprosjekt “Vefsna regionalpark”), var fornøyd med arrangementet. “Spennende innspill til arbeidsmetodikk. Vi må komme ut av ventemodus og få flere aktører til å tilby aktiviteter og opplevelser. Det er sterkt ønskelig med flere produkter på fiske, vandring, sykling, båtutleie og opplevelser som tar utgangspunkt i våre fantastiske ressurser. Gjennom krasjtesting kan man på kort tid få prøvd ut mulige produkter . Vi er kanskje litt trauste Helgelendinger, vi bør være litt mer eksperimentelle!”


Les også

Månedens bedrift

Utpå Neset ble startet som et ansvarlig selskap av Margrethe Jønsson og Terje Bjørhusdal ved nyttår 2016. Da hadde de […]

Etablererutvikling i Nordland

Nordland trenger flere nye bedrifter. Det er bakgrunnen for at fem utviklingsselskap i Nordland samarbeider om å arrangere det nettbaserte […]