Brønnøysundregistrene som regional utviklingsaktør

Kommunikasjonsdirektør Geir Arne Glad var torsdag tilstede i Sentrum Næringshage, Mosjøen og informerte Nord-Norges største IT-miljø, som ligger i vår nabokommune Brønnøy.
560 ansatte i Brønnøysund pr i dag, og de planlegger videre ekspansjon og utvikling med flere ansatte og nye og større lokaler.
Glad mener regionen har til nå ikke utnyttet denne ressursen i stor nok grad, det være seg innen rekruttering, som aktuell bokommune eller innenfor utbygging og entrepriser.
Jobb i regionen – bo i regionen.

Etaten ønsker å være en pådriver innenfor regional omdømmebygging, verdiskaping, kompetanse og åpenhet mot brukere/omgivelser.
Innovatører utfordres bl.a til å skape nye digitale løsninger med plattformen Altinn som grunnlag, å skape verdier og produkter av allerede registrert og tilgjengelig informasjon.
Dette var en direkte oppfordring til oss som var møtt frem; Legg til rette for kreative og kunnskaprike gründere innen informasjonsteknologi og kommunikasjon- mulighetene er uendelige og framtidsrettet.

Mer informasjon om foredraget samt videre kontaktinformasjon til Brønnøysundregistrene kan fåes hos oss i GNU.


Les også

Løypemeldingen Nord-Norge

  Løypemeldingen er en serie av regionale bærekraftsundersøkelser som er utarbeidet av PwC i samarbeid med lokale næringsforeninger. Formålet er […]

Besøkssenter skog

Grane næringsutvikling har den siste måneden jobbet sammen med Grane kommune og Helgeland museum for å få et besøkssenter skog […]